Condicions d'ús

Condicions d'ús

En compliment amb la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE), ATLS Global, SL informa que és titular del lloc web www.at-ls.com/ca/. D'acord amb l'exigència de l'article 10 d'aquesta llei, ATLS Global, SL informa de les dades següents:

El titular d'aquest lloc web és ATLS Global, SL, amb CIF B62026430 i domicili social a la Vía Augusta. 13-15, despatx 203, 08006, de BARCELONA, inscrita en el Registre Mercantil, al tom 31959, foli 136, full B2025548 i inscripció 1a. L'adreça electrònica de contacte amb l'empresa és info@at-ls.com.

Usuari i règim de responsabilitats
La navegació, accés i ús del lloc web d'ATLS Global, SL confereix la condició d'usuari, per la qual s'accepten, des de la navegació pel lloc web d'ATLS Global, SL, totes les condicions d'ús que s'estableixen aquí, sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa de compliment obligat legal segons el cas.

El lloc web d'ATLS Global, SL proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estén a:

– La veracitat i licitud de la informació que aporta l'usuari en els formularis d'ATLS Global, SL per accedir a certs continguts o serveis que s'ofereixen al web.
– L'ús de la informació, serveis i dades que ofereix ATLS Global, SL, contràriament al que disposen aquestes condicions, la llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que, de qualsevol altra manera, puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d'enllaços i exempcions de responsabilitat
ATLS Global, SL no es fa responsable del contingut dels llocs web a què l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas examinarà o exercirà cap tipus de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc no garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat a què es pugui accedir mitjançant els enllaços.

ATLS Global, SL declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als seus usuaris que es pogués derivar de la navegació en el seu lloc web. En conseqüència, ATLS Global, SL no es fa responsable, en cap cas, dels danys eventuals que pugui tenir l'usuari per navegar per internet.

Modificacions
ATLS Global, SL es reserva el dret a fer totes les modificacions que consideri oportunes, sense avisar, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web com en les seves condicions d'ús o a les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions es poden fer a través del lloc web per qualsevol forma admissible en dret i són de compliment obligat durant el temps en què estiguin publicades al web i fins que no les modifiquin vàlidament d'altres posteriors.

Serveis de contractació per internet
Certs continguts del lloc web d'ATLS Global, SL contenen la possibilitat de contractació per internet. L'ús d'aquests serveis requerirà obligatòriament llegir i acceptar les condicions generals de contractació que estableix ATLS Global, SL a aquest efecte.

Protecció de dades
De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades s'incorporaran al sistema de tractament titularitat d'ATLS Global, SL, amb CIF B62026430 i domicili social a la Via Augusta, 13-15, despatx 203, 08006, de BARCELONA, amb la finalitat de poder proporcionar, agilitzar i complir els compromisos que estableixin ambdues parts. En compliment amb la normativa vigent, ATLS Global, SL us informa que les vostres dades es conservaran durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no s'han modificat, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades.

ATLS Global, SL informa que tractarà les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. Per això, ATLS Global, SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè se suprimeixin o es rectifiquin sense demora quan siguin inexactes.

D'acord amb els drets que us confereix la normativa vigent en protecció de dades, podeu exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les dades de caràcter personal, així com del consentiment atorgat per tractar-les, adreçant la petició a l'adreça postal indicada més amunt o a l'adreça electrònica info@at-ls.com.

També us podreu adreçar a l'autoritat de control competent per presentar la reclamació que considereu oportuna.

Certificat SSL (secure sockets layer)
El CERTIFICAT SSL proporciona autenticació, privacitat i seguretat de la informació entre ATLS Global, SL i l'usuari.

ATLS Global, SL té un certificat de seguretat que utilitza CERTIFICAT SSL per fer connexions segures.

En aquest procés s'estableixen diversos paràmetres per fer la connexió de manera segura i s'estableix utilitzant claus preestablertes, codificant i descodificant totes les dades enviades fins que la connexió es tanqui.

Propietat intel·lectual i industrial
ATLS Global, SL, per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del seu lloc web, així com dels elements que conté (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips,
combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials que s'hi mostren, programes d'ordinador necessaris perquè funcioni, accedir-hi i utilitzar-lo, etc.), titularitat d'ATLS Global, SL. Per consegüent, són obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, i se'ls aplica tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, distribució i comunicació pública (inclosa la modalitat de posada a disposició) de la totalitat o part dels continguts d'aquest lloc web amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització d'ATLS Global, SL.

L'usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat d'ATLS Global, SL. Es poden visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per a un ús personal i privat. L'usuari s'haurà d'abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat a les pàgines d'ATLS Global, SL.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció
ATLS Global, SL també es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l'incompliment d'aquestes condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació al territori espanyol. En cas que hi hagi qualsevol controvèrsia, les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o recórrer a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre la matèria. ATLS Global, SL té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.