TRADUCCIÓ JURÍDICA

La traducció jurídica o traducció legal és la que s'aplica a documents oficials o privats de caràcter legal, com contractes, normatives o sentències.

La nostra empresa de traducció està especialitzada en traducció jurídica. Tenim més de 20 anys d'experiència en aquest àmbit.

taca blava

  SOL·LICITA PRESSUPOST  Clàusules legals  taca rosa
  traduccion jurídica

  QUI FA UNA TRADUCCIÓ JURÍDICA?

  El traductor jurídic és la figura encarregada de fer aquest tipus de traduccions especialitzades en matèria jurídica i legal, textos de l'àmbit del dret. Cal destacar que les traduccions jurídiques no tenen validesa oficial (perquè així sigui, s'hauria de sol·licitar una traducció jurada).

  El traductor jurídic és un traductor natiu especialitzat en matèria jurídica. És a dir, a més de ser un professional de la traducció, ha de tenir formació acadèmica en dret. Pot haver fet un màster amb aquesta especialització, una carrera universitària o haver fet algun curs en aquesta matèria.

  REPTES DE LA TRADUCCIÓ JURÍDICA

  Tal com passa amb la majoria de les traduccions, la traducció jurídica requereix substituir el contingut de l'idioma original en l'idioma de destí, donant com a resultat un text completament natiu.
  A més, tal com hem vist, la traducció jurídica requereix un perfil de traductor molt concret amb uns coneixements especialitzats en dret dels dos idiomes amb els quals es tradueix.

  Per tant, en la traducció jurídica no solament es requereix ser un bon lingüista sinó també comptar amb coneixements legals. Quan es duu a terme una traducció jurídica, és de vital importància tenir en compte el context en què s'emmarca el document legal original, ja que cada país compta amb un sistema jurídic únic i particular.

  Taula de treball 28 copy còpia 7 3 1

  QUAN NECESSITES UNA TRADUCCIÓ JURÍDICA?

  Qualsevol document redactat per un professional del dret (advocat, jutge, assessor legal, etc.) requereix una traducció jurídica, i certs documents financers que contenen conceptes jurídics han de ser traduïts per un traductor jurídic i per un traductor financer.

  ALGUNS EXEMPLES DE TRADUCCIÓ JURÍDICA QUE POTS NECESSITAR:

  • Traducció de pòlisses d'assegurances
  • Traducció d'escriptures públiques
  • Traducció de citacions i demandes
  • Traducció de patents i marques comercials
  • Traducció de contractes
  • Traducció d'informes legals
  • Traducció de poders notarials
  • Traducció de licitacions i concursos

  TRADUCCIÓ JURÍDICA JURADA

  En alguns casos, una traducció jurídica també ha de ser jurada. La particularitat de la traducció jurídica jurada és que l'ha de fer un traductor jurídic i posteriorment l'ha de revisar, segellar i signar un traductor jurat reconegut pel Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació.

  Una traducció jurada serà obligatòria quan estigui destinada a un organisme públic oficial com ara jutjats, ministeris, ambaixades o registres mercantils.

  AVANTATGES DE TREBALLAR AMB ATLS

  • Disposem d'una àrea especialitzada en traducció jurídica, ja que fa més de vint anys que col·laborem amb aquest sector.
  • Comptem amb traductors natius jurídics professionals.
  • Traduïm textos jurídics a tots els idiomes.