Clàusules legals

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les seves dades s'incorporaran al sistema de tractament titularitat d'ATLS Global, S.L. amb CIF B62026430 i domicili social situat a Via Augusta, 13-15, 2a planta, oficina 203, 08006, BARCELONA, amb la finalitat d'atendre les seves consultes i remetre-li comunicacions comercials que puguin ser del seu interès.

En compliment amb la normativa vigent, ATLS Global, S.L. informa que les dades es conservaran durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment. Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no s'han modificat, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades.

ATLS Global, S.L. informa que tractarà les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. Per això, ATLS Global, S.L. es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes se suprimeixin o es rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, i també del consentiment prestat per al tractament d'aquestes, enviant la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o l'adreça electrònica info@at-ls.com.

Així mateix i d'acord amb el que estableix la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, en el seu article 21, sol·licitem també el seu consentiment exprés per enviar-li publicitat dels productes o promocions que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònic equivalent.

L'informem que pot revocar en qualsevol moment el consentiment ofert a la recepció de comunicacions comercials enviant un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic: info@at-ls.com. Pot adreçar-se a l'autoritat de control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.