TRADUCCIÓ JURADA

Si necessites una traducció jurada, has arribat al lloc adequat!

Disposem de traductors jurats reconeguts pel Ministeri d'Afers Exteriors. La seva tasca és certificar de manera oficial que un document original i la seva traducció diuen el mateix. D'alguna manera, el traductor jurat és com un notari.

taca blava

  SOL·LICITA PRESSUPOST  Clàusules legals  taca rosa
  Taula de treball 23

  QUAN NECESSITO UNA TRADUCCIÓ JURADA?

  Cal una traducció jurada per als documents redactats en un altre idioma que hagin de tenir validesa jurídica davant d'un organisme oficial. Una traducció jurada sempre duu el segell i la signatura d'un traductor jurat i té caràcter oficial davant de les autoritats.

  Els traductors jurats certifiquen que la traducció és fidel i exacta a l'original mitjançant el segell, signatura i postil·la de traductor jurat.
  Li donen el caràcter oficial que requereix l'organisme públic o privat que la sol·licita.

  ALGUNS EXEMPLES DE TRADUCCIÓ JURADA

  • Estatuts
  • Licitacions
  • Certificats mèdics
  • Sentències judicials
  • Certificats de penals
  • Certificats de patents
  • Contractes
  • Comptes anuals
  • Acords socials
  • Poders notarials
  • Sentències judicials
  • Escriptures de constitució

  AVANTATGES DE TREBALLAR AMB ATLS

  • Disposem de traductors jurats professionals especialitzats en traducció de documents oficials.
  • Som experts en traducció jurada.
  • Les traduccions fetes pels nostres traductors jurats tenen valor oficial i van acompanyades del segell i de la signatura del traductor oficial.