Política de privacitat

Dades del propietari del web:

RAÓ SOCIAL: ATLS GLOBAL, SL
NIF: B62026430
DOMINI: www.at-ls.com/ca/
ADREÇA POSTAL: VIA AUGUSTA, 13-15, 2a PLANTA, DESPATX 203,08006 BARCELONA (BARCELONA)
ADREÇA ELECTRÒNICA: emarina@at-ls.com
TELÈFONS: 933043138 NÚM.
REGISTRE / DADES ADDICIONALS: Tom: 31959 Foli: 136 Full: B2025548 Inscripció: 1a

Protecció de dades

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, us comuniquem que les vostres dades s'incorporaran al sistema de tractament titularitat d'ATLS GLOBAL, SL, amb NIF B62026430 i domicili social situat a VIA AUGUSTA, 13-15, 2a PLANTA, DESPATX 203,08006 BARCELONA (BARCELONA). A continuació, es facilita la informació dels tractaments efectuats:

Tractaments efectuats

Accions comercials formulari web

Finalitat: Captació, registre i tractament de dades amb finalitats d'atendre les vostres consultes o sol·licituds, així com de publicitat i prospecció comercial. Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat, llevat d'obligació legal. Base legítima: El consentiment de l'interessat. Tipologia de dades: Dades bàsiques: Nom i cognoms, adreça electrònica

Gestió usuaris web

Finalitat: Captació, registre i tractament de dades de l'usuari. Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat, llevat d'obligació legal. Base legítima: El consentiment de l'interessat. Tipologia de dades: Dades bàsiques: Nom i cognoms, adreça electrònica

Instal·lació de galetes

Finalitat: Gestió i instal·lació de les galetes. Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat. Base legítima: El consentiment de l'interessat. Tipologia de dades: Dades bàsiques: Adreça electrònica, adreça IP

Gestió formulari web

Finalitat: Atendre les vostres consultes o sol·licituds. Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat. Base legítima: El consentiment de l'interessat. Tipologia de dades: Dades bàsiques: Nom i cognoms, adreça electrònica, adreça IP

Drets dels interessats

ATLS GLOBAL, SL comunica als usuaris que pot exercir els drets d'accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat, oposició al tractament de les dades de caràcter personal i el dret a no ser objecte de decisions automatitzades, incloent-hi l'elaboració de perfils, davant del responsable del tractament, així com a la retirada del consentiment prestat.

Per exercir qualsevol dels drets en matèria de protecció de dades descrits anteriorment, heu de seguir les indicacions següents:

Finalment, us comuniquem que teniu dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas que tingueu coneixement o considereu que un fet pugui suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

ATLS GLOBAL, SL es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de riscos que acompanyen els tractaments realitzats per aquestes i indicats en aquest mateix apartat, de manera que en garanteixin la integritat, confidencialitat i disponibilitat.

Última actualització: 9 de febrer de 2024