INTERPRETACIÓ

Tens un esdeveniment, una reunió o un acte en què els interlocutors no parlen el mateix idioma?
Ets al lloc adequat!

Els serveis d'interpretació professional d'ATLS facilitaran una comunicació fluida i eliminaran qualsevol barrera lingüística.

Taula de treball 4 còpia 2

  SOL·LICITA PRESSUPOST  Clàusules legals  taca rosa
  Taula de treball 28 copy còpia 7 2

  TIPUS D'INTERPRETACIÓ

  A ATLS oferim serveis integrals d'interpretació, tenint en compte les diverses modalitats i la temàtica, la situació i el context per ajustar-nos a les necessitats de cada client. Hi ha diversos tipus d'interpretació, entre els quals destaquen la simultània, la consecutiva i la bilateral o d'enllaç. Així mateix, distingim entre la interpretació presencial o en remot.

  Tant la interpretació presencial com la remota es poden fer servir per a diversos tipus d'esdeveniments, com ara:

  • Reunions
  • Conferències de premsa
  • Cursos, seminaris i tallers
  • Conferències
  • Taules rodones
  • Presentacions de productes
  traducció i interpretació
  Interpretació simultània

  Interpretació simultània

  En la interpretació simultània (que també es coneix com a “traducció simultània”), l'intèrpret ha de reproduir el missatge en la llengua de destinació alhora que parla l'orador. En la majoria de les ocasions, aquesta tasca s'executa des d'una cabina. A causa de les exigències que requereix la interpretació simultània, és habitual treballar amb almenys dos intèrprets per parell d'idiomes, sempre que l'esdeveniment duri més de mitja hora, per alternar la seva actuació cada 15-20 minuts. Així, s'evita la fatiga mental, que pot comportar errors d'interpretació. El contingut del discurs es transmet de manera simultània amb l'objectiu que el públic receptor del discurs pugui escoltar en temps real el que l'orador o oradors estan comunicant. La interpretació simultània es pot contractar en tots els idiomes que necessiti el client. Normalment, es fa servir en actes empresarials o corporatius, tallers o cursos de formació.

  Interpretació consecutiva

  Interpretació consecutiva

  En la interpretació consecutiva, la transmissió del missatge es fa després que l'orador hagi acabat de parlar. Mentre l'orador parla, l'intèrpret pren notes (la tècnica depèn de cada professional) i, després de culminar el seu discurs, l'intèrpret reprodueix el missatge amb ajuda de les notes. Els discursos no acostumen a superar els 20 minuts entre la intervenció d'orador i intèrpret.

  Interpretació bilateral o d'enllaç

  Interpretació bilateral o d'enllaç

  En la interpretació bilateral, l'intèrpret serveix d'enllaç de comunicació entre dues persones la llengua vehicular de les quals no és la mateixa. En aquest cas, l'intèrpret tradueix de manera bilateral, és a dir, que canvia contínuament d'un idioma a l'altre. Així mateix, aquest tipus d'interpretació no compta amb cap equip de suport com cabines o notes escrites. Aquest tipus d'interpretació s'utilitza en reunions de pocs participants.

  Interpretació presencial

  Interpretació presencial

  La interpretació presencial consisteix en l'assistència física de l'intèrpret al lloc de la seva actuació, ja sigui per a una interpretació simultània, consecutiva o d'enllaç. La principal diferència amb la interpretació en remot és la ubicació de l'intèrpret, per la qual cosa, a l'hora de contractar aquest tipus de servei, s'ha de tenir en compte la possible necessitat de desplaçament. Fa uns quants anys, s'optava sempre per aquesta interpretació, ja que la presència de l'intèrpret permetia certa proximitat amb els assistents. No obstant això, en els últims temps, el seu ús ha disminuït i ha augmentat la interpretació en remot.

  interpretació en remot

  Interpretació en remot

  La interpretació en remot també es pot fer servir en qualsevol dels tipus d'interpretació esmentats amb anterioritat. Aquesta modalitat ha aconseguit més rellevància a causa de la pandèmia, ja que la majoria dels esdeveniments es fan a través de plataformes en línia o en format híbrid. A més, ofereix múltiples avantatges, ja que permet que els intèrprets treballin a distància, cosa que afavoreix l'accessibilitat i assequibilitat en evitar les distàncies i possibles desplaçaments.

  LA IMPORTÀNCIA D'ESCOLLIR UN BON INTÈRPRET PROFESSIONAL

  • Els intèrprets són professionals qualificats que respecten estrictament el secret professional. Se seleccionen en funció de la seva experiència respecte al tema específic de la reunió. Per fer-ho, els nostres intèrprets es preparen la reunió de manera precisa amb un estudi exhaustiu dels aspectes més rellevants d'aquest àmbit d'especialització i la terminologia corresponent.
  • Un bon intèrpret, a part de comptar amb un domini absolut d'ambdós idiomes, ha de dedicar temps a aprofundir en el tema de la conferència o de la reunió. Això permetrà que l'intèrpret transmeti sempre les idees de manera clara i concisa.
  • Per tant, per ser un gran intèrpret, a més d'haver obtingut el Grau de Traducció i Interpretació, cal ser bilingüe en el parell d'idiomes de treball i estar especialitzat en la matèria, i dominar tant el llenguatge com l'argot tècnic.
  • A ATLS comptem amb els millors intèrprets especialitzats en les àrees més sol·licitades d'aquest servei: moda, ciència, turisme i tecnologia, entre d'altres.