TRADUCCIÓ MÈDICA

La traducció mèdica comporta molta responsabilitat, ja que és fonamental preservar el significat exacte del text i utilitzar amb precisió la terminologia pròpia del sector.

La traducció mèdica ha de comprendre tots els sectors i disciplines: medicina general, pediatria, cardiologia, endocrinologia, pneumologia, ginecologia i un llarg etcètera.

taca blava

  SOL·LICITA PRESSUPOST  Clàusules legals  taca rosa
  Taula de treball 25

  EXEMPLES DE TRADUCCIÓ MÈDICA

  • Traducció de formacions
  • Traducció d'informes mèdics
  • Traducció d'historials mèdics
  • Traducció d'expedients mèdics
  • Traducció de publicacions mèdiques
  • Traducció de protocols
  • Traducció d'assajos clínics
  • Traducció de recerca
  • Traducció de documents per a pacients
  • Traducció de pàgines web especialitzades

  TRADUCCIÓ FARMACÈUTICA

  La traducció farmacèutica es caracteritza, principalment, per la complexitat del vocabulari, a causa de l'estreta relació que té amb la medicina. Aquest tipus de traducció demana, per tant, un alt grau d'especialització i de documentació sobre el tema. A més, és important conèixer amb deteniment els protocols que segueixen els organismes d'aquest sector. L'Agència Europea de Medicaments i el seu Comitè de Medicaments d'Ús Humà són els encarregats d'avaluar la seguretat, la qualitat i l'eficàcia dels medicaments i permetre'n la posterior comercialització a Europa. Aquests organismes, entre d'altres, regulen la informació que cal incloure en els prospectes, les etiquetes i les fitxes tècniques, per la qual cosa és imprescindible estar familiaritzat amb la seva terminologia. Alguns exemples de traduccions en l'àmbit farmacèutic:

  • Traducció de medicaments
  • Traducció de prospectes
  • Traducció d'assajos clínics
  • Traducció de l'embalatge dels medicaments
  • Traducció d'estudis farmacològics
  • Traducció d'articles de revistes científiques
  • Traducció centrada en la publicitat de productes farmacèutics
  • Traducció de pàgines web especialitzades
  • Traducció de documentació de laboratori
  • Traducció de legislació i reglamentació farmacològica
  • Traducció de textos de màrqueting farmacèutic
  • Traducció de fulls de dades de seguretat de materials

  AVANTATGES DE TREBALLAR AMB ATLS

  • Fa més de 20 anys que ajudem empreses de l'àmbit mèdic i farmacèutic a internacionalitzar-se.
  • Amb 8.000 traductors professionals natius, tenim l'equip que millor encaixa en cada projecte.
  • Confidencialitat i protocols de seguretat documental.
  • Som molt exigents amb la nostra qualitat. Per això, tots els nostres procediments estan enfocats a complir l'ISO 17100:2015, el certificat més exigent de qualitat en l'àmbit internacional.