La traducció professional dels comptes anuals

Traducció comptes anuals

Els comptes anuals són documents informatius que donen a conèixer la situació econòmica i financera d'una empresa i que comparen els resultats amb els d'anys anteriors. El seu contingut és complex i, per tant, requereix una traducció per part d'un traductor especialitzat en l'àmbit economicofinancer.

Una vegada redactat l'informe financer anual, se celebra una junta general en què l'informe es presenta als socis, a la junta directiva i als accionistes. En aquest moment, els comptes han d'estar ja traduïts als idiomes corresponents.

Com es fa la traducció d'un informe anual?

Abans de res, cada empresa ha de comunicar al seu proveïdor de traduccions les seccions que vol traduir. És important que l'empresa de traducció compti amb un equip de traductors professionals perquè faci la traducció amb la màxima atenció al detall. D'altra banda, aquests documents requereixen un alt grau de confidencialitat, per la qual cosa signar un acord previ que la garanteixi és molt recomanable. Per dur a terme la traducció d'aquest tipus de documents, cal tenir en compte algunes particularitats:

  • La traducció dels valors numèrics
  • A causa de l'extensió del contingut, el format és complex i sempre s'ha de conservar en el document traduït.
  • Els traductors han d'estar acostumats a treballar amb terminologia específica, conceptes i estàndards financers i comptables (normes NIC i NIIF, etc.). És per això que han de ser professionals especialitzats i amb experiència en la traducció de documents financers.

La traducció jurada dels comptes anuals

La traducció jurada pot ser necessària quan els comptes anuals estan redactats en un idioma diferent de l'idioma oficial del país en què es presentaran. La necessitat de fer una traducció jurada s'ha d'expressar sempre com més aviat millor, ja que no tots els traductors estan capacitats per fer-la.

A ATLS treballem i fem cada traducció com si fos única. Per això dediquem el màxim esforç a proporcionar la màxima qualitat en la traducció de documents, especialment quan es tracta de comptes anuals, atès que són documents de gran rellevància per a qualsevol empresa.

Ja has traduït els teus comptes anuals?

T'ha agradat aquest article?

Fes clic sobre una estrella per puntuar l'article

Puntuació mitjana / 5. Nombre de vots:

Ens sap greu que aquest article no t'hagi estat útil...

Intentarem millorar!

Indica'ns com podríem millorar aquest article

ATLS

Escrit per ATLS

Empresa de traducció i màrqueting digital
Veure perfil a LinkedIn