Codi de Consum de Catalunya: com afecta les empreses

Llei catalana

El passat 27 de juliol de 2022 es va sotmetre a informació pública l'avantprojecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya. Entre els articles, destaca el 128-1. Drets lingüístics de les persones consumidores.

Què diu el Codi de consum de Catalunya?

L'avantprojecte, elaborat per l'Agència Catalana del Consum i format per 109 articles, pretén actualitzar l'anterior normativa catalana en matèria de drets dels consumidors, amb l'objectiu d'incorporar les exigències legislatives que imposa la recent Llei 19/2020 d'igualtat de tracte i no-discriminació.

En concret, les novetats que es proposen giren al voltant d'alguns dels temes que han aixecat més interès social en l'última dècada, com ara el consum sostenible, l'economia circular, els serveis de la societat de la informació i plataformes digitals, l'equitat social i la no-discriminació o l'accessibilitat de productes i serveis.

En relació amb aquests, la nova normativa preveu modificacions importants en l'àmbit de pràctiques comercials deslleials i en matèria de la informació que ha de proporcionar-se en les relacions amb consumidors. En aquest sentit, els consumidors catalans tenen dret a expressar-se oralment i per escrit en la llengua oficial que triïn, és a dir, tant en català com en castellà. Els interlocutors hauran de respondre també en qualsevol d'aquestes dues llengües.

L'avantprojecte determina, per a les empreses i els establiments dedicats a la venda de productes o a la prestació de serveis que duen a terme la seva activitat a Catalunya, sense excepció, i encara que tinguin la seu central en una altra comunitat autònoma o país, que la informació relativa a la venda ha d'aparèixer també en català.

Elements que hauran d'aparèixer en català:

  • Tota la informació comercial: invitacions de compra (com la carta d'un restaurant), documentació contractual, pressupostos, resguards de dipòsit, factures, etc.
  • Les senyalitzacions i els cartells d'informació general de caràcter fix (per exemple, el cartell exterior visible des del carrer indicatiu de l'activitat comercial, el cartell de l'horari comercial, la retolació interior relativa a les ofertes o serveis en un establiment, els rètols interiors de les seccions dels establiments o les botigues o, fins i tot, els lineals de les prestatgeries en què s'exposen els productes per a la venda).
  • L'etiquetatge dels productes: informacions, advertències de seguretat, precaucions, instruccions de funcionament i tot allò que es consideri obligatori d'acord amb la normativa sectorial aplicable a cada cas.
  • Les informacions necessàries per al consum, l'ús i el maneig adequat dels béns i serveis, d'acord amb les seves característiques, independentment del mitjà, format o suport utilitzat, i especialment les dades obligatòries relacionades directament amb la salvaguarda de la salut i la seguretat.
  • Els xecs, pagarés, talonaris i altres documents oferts per les entitats financeres.
  • Les comunicacions a través de megafonia de les empreses.

Les empreses estan obligades a tenir la pàgina web en català?

L'article 128-1 del Codi de consum estableix que les informacions que reben les persones consumidores a Catalunya han d'estar també en català.  

En conseqüència, els llocs web d'empreses que s'adrecen a potencials consumidors catalans i que incorporen qualsevol informació recollida en l'article esmentat han de contenir aquestes informacions també en català.

A ATLS, som conscients de la càrrega burocràtica i el sobreesforç que pot suposar per a la teva empresa el compliment d'aquesta nova llei. Des de la nostra empresa de traducció, podem ajudar-te sense que això sigui un maldecap per a la teva companyia. Gràcies a la nostra tecnologia, la teva empresa podrà traduir de forma automatitzada, sense afegir càrrega de treball extra als equips, tots els continguts que siguin susceptibles de motivar la compra, tant en línia com fora de línia. D'aquesta manera, la teva empresa no només complirà aquesta llei, sinó que, a més, oferirà una millor experiència d'usuari al consumidor de Catalunya. Des d'ATLS, sempre recomanem que, per arribar a potencials clients, dins d'un mateix país el web ha d'estar traduït i localitzat al mercat de destí.

I si no ho faig, hi ha penalització?

El procediment sancionador consisteix a penalitzar les conductes que no respecten les regles del joc en l'àmbit de les relacions de consum a Catalunya, que atempten contra els interessos dels agents econòmics i les persones consumidores.

Aquest procediment és competència de les administracions públiques. La Generalitat de Catalunya s'encarrega d'imposar sancions i multes coercitives (multes periòdiques que s'imposen fins que es deixa de cometre una infracció), així com el tancament temporal de l'empresa o establiment o el cessament de l'activitat. Si no es compleix aquesta llei, el tribut que cal pagar pot arribar a ser molt alt!

Amb una simple traducció professional i de qualitat, podràs vendre els teus productes o serveis a Catalunya sense exposar-te a una sanció econòmica. A ATLS tenim més de 23 anys d'experiència ajudant grans empreses a vendre al territori català. Parlem?

T'ha agradat aquest article?

Fes clic sobre una estrella per puntuar l'article

Puntuació mitjana / 5. Nombre de vots:

Ens sap greu que aquest article no t'hagi estat útil...

Intentarem millorar!

Indica'ns com podríem millorar aquest article

ATLS

Escrit per ATLS

Empresa de traducció i màrqueting digital
Veure perfil a LinkedIn