Què és la traducció neuronal?

Traducció automàtica neuronal

La traducció automàtica neuronal és una tècnica moderna que s'ha desenvolupat gràcies a l'aplicació de la intel·ligència artificial (IA) en el camp de la traducció. El traductor neuronal, un sistema d'IA avançat, utilitza tècniques d'aprenentatge automàtic per millorar constantment la seva capacitat de traducció en diferents idiomes.

Aquesta mena de traducció es diferencia de la traducció estadística convencional, ja que el model de traducció neuronal utilitza xarxes neuronals artificials per processar i entendre el llenguatge en comptes de simplement comparar patrons i freqüències de paraules.

Des dels inicis, la traducció neuronal ha permès una millor precisió en les traduccions, ja que el sistema aprèn de manera autònoma de grans conjunts de dades de textos prèviament traduïts, fet que millora la seva capacitat per identificar patrons i entendre el context adequat per a cada paraula o frase. A més, la traducció automàtica neuronal permet traduir de manera més ràpida i eficient grans volums de text, cosa que pot resultar molt útil en entorns professionals que requereixen traduccions en temps real.

En aquest article expliquem detalladament què és la traducció neuronal i com podem aprofitar les funcions de la traducció automàtica neuronal com a suport en les traduccions tradicionals.

El repte de la traducció neuronal 

Per entendre la traducció automàtica neuronal, cal començar pel principi: la traducció automàtica tradicional. L'ambigüitat i la variació inherents a les llengües fan que l'automatització de la traducció automàtica (TA) sigui una tasca summament complexa. Qualsevol persona que hagi traduït un text sap que la traducció correcta d'una paraula o expressió determinada no es pot predir consultant un diccionari. Les decisions del traductor estan condicionades per una gran varietat de factors que inclouen no només el context del text original, sinó també les convencions lingüístiques segons el tipus de text, el gènere textual, etc., així com factors extralingüístics com el propòsit de la traducció o el públic al qual s'adreça. Atesa la complexitat de la tasca, fins fa poc ni tan sols la millor tecnologia de TA podia comparar-se amb la qualitat d'una traducció humana.

Què és la traducció neuronal?

La traducció neuronal és una disciplina de la intel·ligència artificial que es basa en la tecnologia de processament de llenguatge natural (NLP) per produir traduccions eficients i precises entre idiomes. Aquesta tecnologia es basa en l'ús de xarxes neuronals profundes per modelar el llenguatge en els aspectes sintàctic i semàntic.

Actualment s'ha desenvolupat la IA de traducció, que utilitza un enfocament computacional que abasta la comprensió del context, la identificació de patrons i la conversió de les paraules. L'objectiu principal de la traducció neuronal és millorar la precisió, eficiència i qualitat general de les traduccions. 

Funció dels sistemes de traducció neuronal

Els sistemes de traducció neuronal combinen dos enfocaments diferents, un basat en els registres de dades ja existents i un altre basat en els principis de l'aprenentatge automàtic. Aquests dos enfocaments permeten que el sistema sigui capaç d'entendre el significat complet del text i aconseguir una traducció més precisa. Aquesta tecnologia també utilitza algoritmes per detectar errades comunes en la traducció, com ara errades gramaticals i falta de coherència, així com per millorar la qualitat general del text resultant. 

La traducció neuronal ofereix resultats molt millors que els altres sistemes traductors disponibles. Això es deu al fet que els models utilitzats per construir el sistema són molt més avançats que els altres sistemes, cosa que permet que els resultats siguin molt més precisos. A més, com que el sistema és capaç d'entendre el context i detectar patrons complexos, també és capaç d'oferir resultats molt més ràpids. Aquestes característiques fan que la traducció neuronal sigui una eina molt útil per als interessats a obtenir resultats més fiables en fer les seves pròpies traduccions.

El nou enfocament de la traducció automàtica neuronal

En els últims anys, ha sorgit un nou enfocament, denominat traducció automàtica neuronal (TA), que promet aconseguir una qualitat de traducció pròxima a la humana. La traducció automàtica neuronal (TA) utilitza una nova generació de sistemes d'aprenentatge automàtic, coneguts com a xarxes neuronals profundes, que utilitzen representacions internes complexes per aprendre a fer tasques extraient regularitats de les dades.

En el cas de la traducció, les dades són grans quantitats de textos originals i traduïts, i la tasca en qüestió consisteix a predir la traducció a partir de la frase original. És interessant que el procés de traducció en els sistemes neuronals evoca el procés de traducció humana. Primer, la frase original és processada i transformada en una representació abstracta independent de l'idioma que el sistema ha après durant l'entrenament. A partir d'aquesta representació, la frase traduïda es genera tenint en compte no només el contingut de l'original, sinó també les regularitats i convencions d'ús de l'idioma de destí.

La TA (traducció automàtica) a ATLS

A ATLS treballem per proporcionar als nostres clients les millors solucions de traducció automàtica neuronal (TA). Les xarxes neuronals presenten alguns avantatges clau en comparació dels enfocaments previs. A diferència de la generació anterior de sistemes de TA, que funcionaven paraula a paraula o frase a frase, la TA neuronal té en compte el context proporcionat per tota l'oració original en generar cada paraula traduïda. A més, la representació intermèdia abstracta de les paraules permet al sistema generalitzar i traduir correctament fins i tot combinacions de paraules que no ha vist abans. Finalment, si s'entrena amb dades d'un domini d'especialitat, un sistema de TA neuronal és capaç d'aprendre un comportament específic per a aquest domini i reflectir els matisos d'ús de l'idioma que d’altra manera serien impossibles de plasmar.

ATLS compta amb més de 20 anys d'experiència en serveis de traducció automàtica (TA). Per això, la companyia disposa d'extensos diccionaris bilingües, regles lingüístiques i dades de traducció en diferents dominis d'especialitat. La combinació dels darrers desenvolupaments en tecnologia de TA basada en dades i d'aquests valuosíssims recursos aconsegueix que la TA neuronal funcioni a la pràctica i proporcioni les millors solucions de traducció possibles, personalitzades segons les necessitats dels nostres clients. Entra al nostre web i descobreix els nostres serveis de traducció!

T'ha agradat aquest article?

Fes clic sobre una estrella per puntuar l'article

Puntuació mitjana / 5. Nombre de vots:

Ens sap greu que aquest article no t'hagi estat útil...

Intentarem millorar!

Indica'ns com podríem millorar aquest article

ATLS

Escrit per ATLS

Empresa de traducció i màrqueting digital
Veure perfil a LinkedIn