Com generar leads a través del posicionament web a Alemanya

posicionament web

Paraules clau: posicionament web, SEO en alemany, estratègies SEO, tècniques SEO, posicionar web, posicionament a Google, què és SEO, estratègia SEO, posicionament orgànic, posicionar pàgina web, com posicionar el meu web

Si el dilema habitual de com posicionar el meu web sempre és espinós i té el seu entrellat, quan volem fer-ho en un altre mercat, la cosa es complica encara més; i si no coneixem l'idioma d'aquest mercat, ja no t'ho vulguis ni imaginar! És possible fer un bon posicionament web a Alemanya si l'alemany no és el nostre idioma natiu (o si ni tan sols tenim ni idea de com es donen el bon dia)?

La resposta és un sí rotund, però amb certes condicions. Posicionar una pàgina web no és només una qüestió d'idioma, tot i que també és fonamental. Així doncs, d'una banda, et convé comptar amb especialistes en posicionament web i, de l'altra, necessitaràs experts a fer SEO en alemany que dominin tant l'idioma com la cultura del mercat al qual t'adreces.

A ATLS sabem que la visibilitat a Internet ho és tot, però també que el posicionament web internacional no és fàcil. Per això, en aquest article fem un recorregut complet pel procel·lós univers del SEO en alemany des de la perspectiva de qui no són alemanys i no coneixen ni l'idioma ni la cultura de Goethe (el gran literat alemany —és com dir Cervantes, Shakespeare o Molière—. Vet aquí quin bon exemple de localització 😉!).

Què és el SEO i per què és important?

El punt de partida (molt, molt de partida) és entendre de què parlem quan ens referim a SEO. Aquestes tres lletres són l'acrònim de search engine optimization, que significa literalment “optimització de motor de cerca”, però ho entendrem millor si ho anomenem optimització per al posicionament web.

Podem definir aquesta optimització com el conjunt d'estratègies, tècniques, pràctiques i accions per aconseguir que una pàgina web aparegui en les primeres posicions als cercadors (Google, Bing, Baidu i companyia) cada vegada que un usuari faci una cerca determinada. D'aquí ve això d'optimitzar, millorar la pàgina en qüestió.

A grans trets, es parla d'optimització interna (dels continguts del web mateix) i externa (de la presència o “fama” del web a Internet). En qualsevol cas, estem parlant sempre de posicionament orgànic, és a dir, el que s'aconsegueix mitjançant l'examen del lloc web que fan els rastrejadors web, sense cap mena de campanya publicitària.

No és difícil adonar-nos del valor del posicionament web per a qualsevol pàgina i la visibilitat del projecte o negoci que hi ha al darrere. Un bon posicionament a Google és el camí més curt cap a una presència sòlida i ben qualificada en un mercat, i l'èxit de vendes és sovint la conseqüència d'unes estratègies SEO clares i ben plantejades.

Com fer SEO en alemany?

Eh! Un moment, el SEO en alemany és diferent? En realitat, el SEO és diferent per a cada país, idioma o mercat. És una qüestió de lògica: si vols sortir a un mercat internacional i la teva pàgina web serà el teu principal aparador o el teu canal de venda, hauràs d'optimitzar-la per adaptar-la a aquest nou mercat, no?

Per fer-ho, orientem els continguts i les dades del lloc web a Alemanya, a l'idioma alemany o al món de parla alemanya, en funció del que estiguem buscant. Tingues en compte, per exemple, que podríem estar interessats a posicionar i vendre a Àustria o a Suïssa (que també són germanoparlants), i les estratègies de posicionament web haurien d'anar-hi en consonància.

Llavors, queda clar que, per ser eficaços amb el nostre SEO en alemany, ens hem de basar en tres pilars essencials, als quals ens anirem referint amb més profunditat al llarg d'aquest article:

 • Un estudi conscienciós del mercat a què ens adrecem (és Alemanya o és el món germanoparlant?).
 • Un coneixement profund de l'idioma del mercat (en aquest cas, l'alemany) i la cultura que hi ha al darrere.
 • Un domini de les tècniques SEO per al posicionament web, teòric, però sobretot pràctic (si tenim experiència en el cas alemany, encara millor).

Posicionar el teu web a Alemanya implica conèixer el mercat alemany

Una potència econòmica de primer ordre, el motor europeu en importació i exportació, un mercat vigorós i dinàmic en el qual vols tenir presència tant sí com no si saps el que et convé. Plena ocupació, molta pime, compromís mediambiental; tot això és Alemanya en termes comercials.

Coneixes el cas del barret borsalino a Bolívia, que va començar com un error comercial colossal abans de convertir-se en un tret cultural? Però no et pensis que sempre és així, perquè en realitat és molt poc habitual; en general, el producte o el servei s'adapta al mercat, i no al revés.

La condició imprescindible per emprendre qualsevol iniciativa comercial en un mercat nou és estudiar acuradament aquest mercat. És a dir, que, en el cas que ens ocupa, per fer SEO en alemany (i fer-ho bé) s'ha de conèixer per endavant el mercat alemany.

Repassarem alguns aspectes que no poden faltar en aquesta anàlisi prèvia per obtenir un bon posicionament web i així generar leads a Alemanya o en alemany, que, al cap i a la fi, és el que volem.

Comportament del consumidor

Tal com passa amb qualsevol campanya de màrqueting, és prioritari “fer la foto” del consumidor i els seus diversos perfils, convenientment segmentats en funció del nostre projecte i els nostres objectius. Perquè, efectivament, en contextos diferents, els consumidors presenten trets diferents. No podem simplement confiar que el consumidor alemany es comportarà igual que el consumidor espanyol. Això implica estudiar dades estadístiques (demogràfiques, econòmiques, de consum, etc.) i comparar-les amb el nostre mercat de partida per descobrir-ne les diferències. En termes generals i a tall d'exemple, es tendeix a considerar que el consumidor alemany té un alt poder adquisitiu i és força impulsiu, però també més informat i exigent que l'espanyol.

Tendències de mercat

Amb les tendències específiques del mercat passa una cosa similar: cal conèixer-les i entendre-les, perquè no necessàriament seran les mateixes que al nostre mercat d'origen; fins i tot poden ser contràries. Sí, hi ha característiques més o menys estructurals, gairebé tòpiques (els agraden les salsitxes, la cervesa i les illes Canàries) i sovint imprecises…

SEO en alemany

Però en trobarem altres de més conjunturals i lligades a cada sector específic que poden marcar la diferència; pot ser que la tendència ara siguin les salsitxes veganes, que s'estiguin passant a la cervesa negra i que La Palma superi Tenerife com a nou destí predilecte. T'interessa estar al corrent d'aquesta mena de canvis i matisos per adaptar el teu posicionament web.

Entendre la cultura

Segurament el més important per sobre de tota la resta per poder fer un bon SEO en alemany és tenir un coneixement profund de la cultura alemanya en un sentit ampli. Estar familiaritzat amb els costums a l'hora de menjar o vestir, els horaris, les activitats d'oci favorites, què pensen els alemanys algun tema concret…

Hi ha una llarga paraulota alemanya (com no) per definir-ho: Weltanschauung. Són aquests trets culturals comuns construïts sobre experiències, creences i valors compartits; una “visió del món”. L'idioma és una part integrant d'aquesta cultura, i de les més importants, però no és l'única. Cal conèixer les referències literàries, musicals o televisives, estar al corrent de les vivències històriques, seguir la conjuntura política…

Posicionament web a Alemanya: pas a pas

Quan arriba el moment de la veritat, el de posicionar el nostre web preparant el SEO en alemany, ens guiarem pel procediment “típic” en el nostre idioma, però tenint sempre present que estem treballant per a un idioma i un mercat diferents, per la qual cosa ens hem de saber adaptar en conseqüència.

Així, doncs, les set fases essencials del posicionament web (així com les eines utilitzades per establir-lo i optimitzar-lo) que et presentem tot seguit et resultaran força familiars si ja les has treballat per al teu mercat d'origen, però requeriran més esforç i un treball més “fi” pel que fa a l'anàlisi lingüística i de mercat.

1. Investigació del públic objectiu i la competència

Es tracta de saber a qui vols adreçar-te i com adreçar-t'hi. El teu públic o la teva buyer persona tindrà unes característiques determinades, que estaran establertes pel teu producte o servei, com ara la seva edat; però, què els interessa?, quins valors tenen?, en què es fixen quan compren? I com ho està fent la competència?

Així mateix, és rellevant conèixer aspectes particulars d'aquest mercat (que ens podrien passar per alt o semblar-nos irrellevants si no som experts en SEO). Per exemple, fins a quin punt és important l'online adspend (la despesa en anuncis a Internet) al mercat alemany comparat amb l'espanyol o altres?

2. Anàlisi de les paraules clau

Les paraules clau són la columna vertebral del posicionament web. Si ja en tens una llista al teu mercat local, el pas següent és buscar les equivalències més adequades al mercat alemany. Això es pot fer amb les utilitats d'algunes eines d'anàlisi específiques i analitzant la competència nativa, però només de manera orientativa.

Aquí més que mai, cal contrastar acuradament les traduccions i vigilar la sintaxi, els sinònims i fins i tot les sigles i abreviatures. Un error clàssic de traducció automàtica de paraules clau quan es fa SEO en alemany és la confusió de alt, que en alemany vol dir “vell”, res a veure amb “altura” en espanyol…

Investigació del mercat alemany

3. Optimitzar la pàgina web: tècniques SEO

L'optimització dels llocs web multilingües o multiregionals suposa una tasca minuciosa d'ajust de les característiques del lloc web per oferir la millor experiència d'usuari en diferents idiomes i països.

Entren en joc diverses tècniques de SEO intern, entre les quals:

 • Utilitzar etiquetes per crear URL específics per a cada idioma o regió, o bé establir un redireccionament dinàmic.
 • Utilitzar atributs d'idioma i sitemaps per notificar als cercadors l'idioma o la segmentació geogràfica de cada pàgina.
 • Crear estructures d'URL amb els noms de domini adequats per a cada país o idioma.
 • Utilitzar metadades (com ara títols i descripcions) traduïts i localitzats per especialistes en traducció SEO.
 • Crear continguts específics, originals i de qualitat per a un mercat o en un idioma concrets.

Sempre és recomanable asseure's amb els experts i dedicar un moment a pensar sobre els criteris més tècnics i específics de l'univers SEO que no podem deixar de banda.

4. Planejar una estratègia SEO per al mercat alemany

És fonamental a l'hora de definir noms de productes i triar els lemes, els temes que tractaràs al teu blog corporatiu o el to amb què t'adreçaràs als teus clients potencials. Una estratègia SEO en alemany adaptada a l'idioma i al país, així com a l'audiència, serà el teu millor full de ruta.

Evidentment, la teva estratègia de posicionament web haurà d'anar en línia amb la teva estratègia internacional més general de màrqueting, però a més hauràs de tenir en compte un munt de qüestions més concretes que estan específicament relacionades amb la internacionalització de la teva visibilitat en línia i el desenvolupament del SEO en alemany.

5. Creació de contingut rellevant i optimitzat

Segurament aquest sigui l'element clau per aconseguir que una pàgina tingui un bon posicionament web. Els continguts de qualitat, originals i actualitzats són l'aspecte que defineix la rellevància d'una pàgina i, en gran mesura, la seva autoritat, que és el mateix que dir la seva visibilitat i el seu prestigi.

A l'hora de fer SEO en alemany, és imprescindible esbrinar (i aplicar) els enfocaments més efectius per interactuar amb l'audiència, informar-se sobre les temàtiques d'interès per al context o segment a què ens volem adreçar i resultar idiomàticament naturals per als germanoparlants. Inhalt ist König!

L'establiment d'enllaços en un mercat estranger és una arma de doble tall si no coneixem bé aquest mercat ni la llengua en què es maneja: quins hiperenllaços són valuosos o pertinents? Com establir on convé publicar un post patrocinat o a quins fòrums fer referència per guanyar en autoritat i prestigi?

Novament aquí s'aprecia la importància no només d'una anàlisi curosa de la competència i del pagerank en l'àmbit germanoparlant (que és bàsica), sinó també d'estar molt familiaritzats amb el panorama digital actual en llengua alemanya per aconseguir un link building de qualitat quan fem SEO en alemany.

7. Optimitzar el SEO local per al mercat alemany

En segons quins productes i serveis, el que es coneix com a SEO local (optimització per a venda física i de proximitat) és crucial. Això implicaria la selecció de paraules clau, la indexació en directoris com Google My Business, conèixer les convencions (moneda, horari, prefix telefònic) i el calendari d'actes locals o mantenir una activitat actualitzada en xarxes socials.

Detalls tan simples com l'ordre de les dades en una adreça física o errors tipogràfics greus, com l'ús incorrecte de caràcters propis de l'alemany (estem pensant en l'eszett —la grafia ß— o l'umlaut —el signe diacrític de la dièresi—, per exemple) fan l'efecte d'un ús descurat de la llengua, causen estranyament en el lector i redueixen l'eficàcia del nostre SEO en alemany.

Eines SEO per analitzar el posicionament web

No ens estendrem gaire sobre les eines relacionades amb el posicionament web perquè, al cap i a la fi, farem servir les habituals en SEO, però aprofitant algunes de les seves característiques més específiques, com:

 • Keyword Magic Tool de SEMRush per obtenir suggeriments en l'idioma destí.
 • Filtres de rellevància per país de Google Keyword Planner per reduir la llista.
 • SEO Hero Ninja: ràpida, pràctica i senzilla, ideal per al posicionament geolocalitzat.
 • Ahrefs, que en la seva suite inclou característiques específiques per a SEO internacional.

Eines d'anàlisi web

Tant en el SEO en alemany com en qualsevol altre idioma, aquí cadascú té les seves preferències personals, però en general podem assenyalar com les més útils les eines següents:

 • Google Analytics. Per descomptat, la bíblia de l'anàlisi web.
 • Woorank i el seu Site Crawl, que ens ajuda molt amb l'auditoria de SEO tècnic.
 • El Site Audit de SEMRush, ideal per treballar amb el renoi d'etiqueta “hreflang”.
 • Ahrefs, novament; permet analitzar la competència en un país determinat.
anàlisi web

Com localitzar el contingut per posicionar un web a Alemanya?

Amb la localització arriba l'hora de la veritat per fer que el teu SEO en alemany soni totalment natural i fluid per a l'audiència germanoparlant. I no només això: l'objectiu és que resulti natural i fluid per a un segment de població, un territori geogràfic o un gremi professional determinats, els que corresponguin als teus clients potencials.

A més, i centrant-nos més en l'aspecte idiomàtic de tot plegat, una localització eficaç ha de tenir en compte certs criteris pel que fa a l'ús d'un dialecte, un registre i, fins i tot de vegades, un argot concrets, que seran els que de veritat marcaran la diferència per convertir aquestes persones que visitin la teva pàgina web en els leads que estàs buscant.

Traducció i localització de la pàgina web

Mentre que traduir es considera (a grans trets) com transmetre el sentit d'un missatge d'un idioma a un altre, localitzar implica traslladar aquest missatge a l'idioma objectiu “convertint-lo” culturalment per adaptar-lo al públic receptor. Podríem dir que un text ben localitzat és el que utilitza amb naturalitat els referents lingüístics i culturals de l'idioma de destí.

Això de vegades exigeix “partir de zero” i fer el que anomenem transcreació. Es veuran afectats de manera directa aspectes molt diversos del nostre projecte o negoci, des del nom del producte fins al material promocional, passant per les convencions formals (la forma d'expressar el valor o el preu, per citar-ne una entre moltes).

Si t'ha passat pel cap fer el teu SEO en alemany amb Google Translator o utilitzant un altre traductor automàtic, ja te'n pots oblidar ara mateix. Una traducció matussera o literal podria ser terrible, ja que donaria lloc a incomprensions, malentesos i, en última instància, una imatge de marca pobra o deteriorada. Un exemple real de “patinada” d'una marca cosmètica: mist, “boira” en anglès, és “fems” en alemany.

Conèixer els valors i les creences culturals

Per tal que els teus clients potencials “entenguin” el teu producte o servei i arribin a sentir-s'hi identificats, hem d'anar més enllà de les meres paraules. Cal entendre la cultura i tot el que això implica; és el que es coneix com a “competència intercultural”, i és essencial per a un bon posicionament web.

És imprescindible analitzar minuciosament el nostre material original i estar molt alerta sobre els matisos que solen passar desapercebuts als no especialistes. Pot ser que una campanya publicitària basada en la picaresca com un valor positiu arrasi a Espanya i sigui un complet fracàs a Alemanya. O potser l'ús de certa terminologia sigui absolutament desaconsellable en el SEO en alemany per qüestions de gènere.

Pressuposar el sentit de les paraules sobre temes tan diferents com els tractaments de cortesia, el temps, l'humor, les nocions de soledat i intimitat, la gestió emocional, la criança infantil o el fet de treballar els diumenges és una forma molt arriscada de presentar la nostra imatge de marca en un mercat desconegut.

Utilitzar expressions rellevants per a la cultura alemanya

T'has fixat que nosaltres diem “latte” per referir-nos a un tipus concret de cafè? Doncs els alemanys es refereixen al Dia de l'Orgull Gai com a Christopher Street Day. Són dos bons casos per entendre que fer un SEO en alemany de qualitat no passa necessàriament per traduir-ho tot, i molt menys paraula per paraula… Es tracta d'utilitzar les expressions adequades en el moment adequat.

Això resulta especialment problemàtic quan treballem amb metàfores o frases fetes; és fàcil perdre matisos (per exemple, en nocions com “orgull” —Stolz, positiu— i “arrogància” —Hochmut, negatiu —). Un altre clàssic de la confusió intercultural: per als alemanys, estirar les orelles no té res a veure amb els aniversaris, només amb les reprimendes.

També cal parar una atenció especial a les CTA, o crides a l'acció (un puntal de la conversió de leads qualificats), perquè podem resultar excessivament agressives o, al contrari, massa vagues o imprecises i malmetre tota la feina feta anteriorment. I això no és pas el que volem, no?

Saber quina mena de contingut i format prefereixen consumir

Es diu que els alemanys van al gra i són meticulosos amb les coses que els interessen… i és cert. Hem de tenir-ho en compte quan definim el tipus de continguts que publicarem i com els tractarem. Si fem SEO en alemany, podríem dir que potser no és la millor ocasió per posar-nos retòrics i donar massa voltes a les coses.

De la mateixa manera, hem de ser conscients dels formats de consum que s'estilen a Alemanya, Àustria o Suïssa, o entre determinats segments de la població, i tenir-los molt en compte. Això afecta tant el nostre producte o servei en si mateix com la seva promoció. Comunicar mitjançant vídeo o mitjançant text condicionarà molt el nostre posicionament web; comercialitzar bosses grosses o paquets petits, també.

Un altre element essencial i que hem de tenir molt present per arribar on volem és conèixer els canals i les formes de pagament preferides dels alemanys. Sol sorprendre saber que molts alemanys prefereixen el pagament en metàl·lic davant del pagament amb targeta. És més eficient el pagament per PayPal, per transferència bancària, per ordre telefònica?

Agència de SEO en alemany: t'ajudem a posicionar el teu web en el mercat alemany

Un cop dit tot això, et deu haver quedat clar que aconseguir que els teus clients potencials alemanys et vegin, et coneguin, confiïn en tu, comprin el que els ofereixes i finalment tinguin una bona experiència de compra passa necessàriament per crear una estratègia “a l'alemanya” i localitzar el producte/servei, el lloc web i els seus continguts de forma professional.

Al cap i a la fi, el que estem intentant fer optimitzant el nostre SEO en alemany és arribar més i millor a un públic i uns clients potencials alemanys (o que parlen alemany) mitjançant un posicionament web de qualitat. Com en qualsevol altre projecte comercial, comptar amb experts (en aquest cas, en SEO en alemany) marca sens dubte la diferència.

A ATLS tenim els recursos i l'experiència per ajudar-te a assolir aquests objectius, des del recompte de paraules del teu lloc web i l'establiment de la llista de paraules clau localitzades fins a la creació de continguts específics i l'anàlisi dels resultats d'una campanya concreta de màrqueting.

Si vols entrar en un mercat nou fora de les teves fronteres i lluny de la teva zona de confort lingüístic, fes-ho en companyia de professionals experts. És el millor consell que et podem donar si vols aprofitar bé els teus recursos per assolir un posicionament web que t'atorgui bona visibilitat i et porti una clientela potencial ben qualificada i un gran èxit de vendes!

Si estàs interessat a aconseguir més leads i no saps com fer-ho, no dubtis a contactar amb nosaltres.

T'ha agradat aquest article?

Fes clic sobre una estrella per puntuar l'article

Puntuació mitjana / 5. Nombre de vots:

Ens sap greu que aquest article no t'hagi estat útil...

Intentarem millorar!

Indica'ns com podríem millorar aquest article

ATLS

Escrit per ATLS

Empresa de traducció i màrqueting digital
Veure perfil a LinkedIn