Què és la localització i per què és important per a la teva expansió internacional?

localització

Paraules clau: Localització, estratègies de localització, localització d'un text, traduir un joc, localització de pàgines web, localització d'aplicacions

Localització per aquí, localització per allà… Ha arribat un punt en què no parem de sentir aquesta paraula en diferents contextos, i amb raó. Ah, i també l'hem vista més d'un cop pel seu àlies, és a dir, L10n. T'ho diem perquè no t'agafi de sorpresa l'apel·latiu. 😉

Que necessites que un text sigui fàcil de recordar i atregui un públic determinat? Recorre a la localització. Que millor adaptar un producte concret a un mercat perquè les vendes augmentin? Doncs també. I si la teva empresa necessita una empenta per despuntar entre les altres? Llavors, estratègies de localització a l'acte.

D'una manera o d'una altra, la localització és present en molts aspectes de l'expansió d'un negoci; millor dit, és una de les responsables que aquest obtingui més beneficis, sigui conegut i passi a la primera fila d'un mercat, sia internacional o local. No hi ha una única estratègia que es pugui aplicar en totes les situacions, però vols saber quina mena de localització en traducció és la que millor s'adapta a tu? Som-hi!

Què és la localització?

Primer de tot, una bona descripció de localització per tenir les coses clares: quan parlem de localitzar un text, ens referim al procés d'adaptació de contingut de qualsevol mena a un mercat específic. D'una banda, ens hem d'assegurar que el missatge s'entengui en la llengua meta de la mateixa manera que en la llengua origen, és a dir, que la reacció de l'audiència sigui pràcticament la mateixa. És important tenir en compte que la localització no només consisteix a traduir contingut a una altra llengua, sinó a portar una cultura a una altra mitjançant estratègies de localització pertinents per al missatge que es vol transmetre. La localització és també útil per millorar l'experiència dels usuaris, així com l'abast que obté una marca, i arribar a clients potencials als quals ni se'ls hagués ocorregut saber com trobar un producte si no fos gràcies a la localització.

La traducció no és el mateix que la localització?

Vet aquí el debat que mai no acaba: localitzar un text equival a traduir-lo? La resposta curta és que no, tot i que hi ha similituds entre les dues tasques.

La traducció, encara que és necessària per arribar a un públic més ampli, no fa el mateix efecte arrasador de la localització a l'hora de comprendre un mercat més global o específic. Si ens referim exclusivament a la traducció, més enllà de dominar les llengües de partida i arribada i els seus convencionalismes, no hi hauria molt més a fer. Tanmateix, la localització també es preocupa pels aspectes més culturals, i fins i tot per alguns de funcionals i tècnics (codis de programació o funcions del servidor que utilitzis per a la teva pàgina web, entre d'altres).

Una vegada estudiat el mercat de destinació en què vols encaixar el teu producte (que pot ser una pàgina web, un videojoc, una sèrie o una aplicació per a mòbils), hauràs d'aplicar el que has après perquè el teu contingut arribi als usuaris d'un altre idioma com si originalment s'hagués concebut en aquell idioma. Aquesta és l'essència!

Com et pot ajudar la localització per a la teva expansió internacional?

La localització suposa una eina imprescindible per a l'expansió internacional de qualsevol empresa. Segons un estudi dut a terme per la CNMC (Comissió Nacional dels Mercats i la Competència), durant el primer trimestre de l'any 2022 el comerç electrònic va tenir una pujada d'un 25,3 % en comparació de l'any anterior, fins a assolir la xifra de 15.627 milions d'euros. Com et quedes?

localització pàgines web

Doncs agafa't a la cadira: no contentes amb això, més del 61 % de les empreses espanyoles digitals volien arribar a expandir-se en l'àmbit internacional en qüestió d'un any.

Sense una presència mínima a internet, la teva empresa no destacarà tant com puguis arribar a pensar, això és així. Per fer-ho, la localització de textos és la teva millor aliada, t'ho podem assegurar. De quina altra forma hauria de conèixer els teus serveis una persona que visqui a l'altra punta del món i que ni tan sols es pot comunicar amb tu de manera efectiva, ja que no sap parlar el teu idioma ni tu el seu?

La importància de la localització (l10n) en la internacionalització (i18n)

Ha arribat el moment de presentar oficialment la internacionalització, també coneguda en àmbits comercials com i18n. Consisteix en el procés mitjançant el qual un producte es pensa perquè s'adquireixi en diferents zones geogràfiques sense inconvenients. Per exemple, en un programa informàtic implica adaptar-lo de manera que es pugui traduir a diverses llengües, es puguin canviar les divises o utilitzar diferents formats de data sense que això suposi un problema a llarg termini.

Quin maldecap, si els imports de la teva pàgina web estiguessin mal localitzats o si hi hagués malentesos en les dates de lliurament que proporciones. Millor ni parlar-ne! Gràcies al procés de localització que s'afegeix al d'internacionalització, evitaràs aquests errors.

Has de ser conscient, però, que internacionalitzar un producte no s'aconsegueix d'un dia per l'altre; és més aviat una cursa de fons. Això sí, no n'hi ha prou amb triar a dit els teus potencials mercats; has de tenir un pla estratègic de localització i màrqueting que et sostingui i saber quina és la demanda real dels teus productes.

On s'apliquen les estratègies de localització?

Pràcticament, s'aplicaran en qualsevol producte que vulgui obtenir una rellevància notable en mercats específics, però tothom sap que quan es parla de localització el que abans et passa pel cap són productes digitals, oi?

És comú que aquestes estratègies de localització s'utilitzin en textos, però també hi ha la localització de pàgines web, la localització d'aplicacions, la localització audiovisual o a l'hora de traduir un joc. Descobrim què n'amaga cadascuna.

Localització d'un text

L'estratègia de localització d'un text és la més habitual. No per res, sinó perquè és la més generalitzada: hi estàs envoltat i a internet abunden. Traduït a un llenguatge comercial, això significa que trobaràs exemples de localització allà on arriba la vista.

És curiós, si penses que localitzar un text no sempre fa referència a dues llengües diferents, on és força obvi el procés de localització de textos separadament, sinó a aquelles que tenen variants tan diferents com per necessitar aquest procés (el cas de mercats d'Espanya i Llatinoamèrica). La base de la localització d'un text continua sent arribar a la cultura inherent del client potencial, ja que per molt que pugui entendre un idioma, això no implica que també en comprengui el component cultural.

Localització de pàgines web

Una altra estratègia de localització s'aplicaria a la localització de llocs web. Els negocis comercials a internet destaquen des de fa molt de temps, i cada cop més. Per tant, és imprescindible localitzar un web perquè l'audiència del teu negoci augmenti, alhora que ho fan les conversions i el trànsit.

Què és el més rellevant a l'hora de localitzar un web?

  • Adaptar, adaptar i adaptar: tant se val que siguin vídeos incorporats, com gràfics, emoticones, imatges… Tot és susceptible d'adaptar-se a la cultura del mercat de destinació. Tampoc no has d'oblidar els temes sensibles que en algunes cultures es veuen amb un altre prisma. Imagina que hi ha un joc de paraules graciós com a eslògan que en una altra zona es considera una autèntica bandera vermella, encara que l'utilitzis sense mala intenció. Error de manual!
  • Convencions, les teves noves amigues: has obviat l'ús de les majúscules en la llengua del mercat que vols conquerir? L'escriptura de les xifres? L'orientació de la pàgina web, els tractaments protocol·laris segons diferents països o l'ordre de noms i cognoms? No t'amoïnis, que la localització de pàgines web ja se'n recorda per tu.
  • Aspectes legals, els pobres oblidats: novament, no tot és traduir una llengua. Aquest apartat és, de fet, imprescindible perquè la teva pàgina web arrenqui una vegada per totes. Complir amb les normatives web de la teva zona geogràfica, però també amb les dels teus altres mercats, ha de ser una de les teves màximes prioritats.

Localització de traducció de videojocs

Et donem una dada: l'any 2022, el sector dels videojocs va facturar un total de dos mil dotze milions d'euros, és a dir, un creixement del 12,09 % en comparació del 2021, segons l'Associació Espanyola de Videojocs (AEVI).

Com que és un àmbit que va creixent de manera exponencial amb el pas del temps, la localització en traducció de videojocs ha guanyat moltíssima rellevància. Els desafiaments que suposa ara traduir un joc i localitzar-lo han canviat; exemples d'això serien la diversitat funcional i el llenguatge inclusiu, que s'han fet lloc en aquest àmbit i han vingut per quedar-s'hi, per això s'han d'enquadrar també dins la localització. Així mateix, hi ha una tendència a sofisticar contínuament videojocs, en què cal distingir elements més tècnics (cadenes de textos, interfícies d'usuari i codis) de la mateixa història del videojoc. Cal saber què es localitza i què es manté exactament igual.

localització aplicacions

Localització en traducció audiovisual

Finalment, però no per això menys important, la localització en traducció audiovisual també fa servir una sèrie d'estratègies de localització per adaptar-se a una audiència i a un mercat específics.

La traducció audiovisual es pot trobar en molts sectors i pot passar desapercebuda per un altre tipus de localització; és el que passa si ens trobem un vídeo subtitulat en una pàgina web, ja que el procés de localització de llocs web s'ha dut a terme i es categoritza com a tal, malgrat que una part d'aquest també ha estat subtitular i pautar aquest vídeo de manera correcta per al mercat de destinació.

D'altra banda, hi ha tipus de productes audiovisuals com sèries, pel·lícules o vídeos corporatius que requereixen un treball intern força ardu per adequar-se a un públic concret, o un procés d'adaptació cultural perquè el missatge, encara que no sigui literal, arribi de la mateixa manera als teus clients potencials.

Factors clau en la localització

Has vist com la localització et pot ajudar a assolir les teves metes comercials i els seus diferents tipus, però, saps amb certesa quins són els factors clau que en garanteixen l'èxit? En realitat, la resposta la tens al davant, ja que són aquells elements que assenten les bases del teu comerç web internacionalitzat:

  • Comprendre les oportunitats que t'ofereixen aquests nous mercats.
  • Estudiar la competència per endavant per esbrinar-ne els punts febles, així com els punts de dolor de la teva audiència.
  • Mantenir l'autenticitat de la teva marca fins al final del procés de localització.
  • Assegurar-te que la localització de contingut segueixi alts estàndards de qualitat.

Si compleixes al peu de la lletra aquestes estratègies de localització, l'expansió del teu negoci està pràcticament assegurada.

En què consisteix una estratègia de localització?

Les estratègies de localització són mitjans a través dels quals una empresa té l'oportunitat que els seus productes arribin a altres mercats, més o menys llunyans, d'una manera exclusiva i atraient. Formen part d'un pla de màrqueting elaborat que té com a finalitat que la imatge de marca, juntament amb el seu contingut, es doni a conèixer vagi on vagi, adaptada a una audiència concreta però sense perdre el seu missatge original.

Segons les llengües i el missatge de què es tracti, l'adaptació suposarà més treball o serà bufar i fer ampolles (tot i que encara requereixi uns coneixements específics i tècnics per dur-se a terme). En aquest sentit, hi ha la propensió a localitzar cap a les llengües anomenades llengües FIGS (francès, italià, alemany i espanyol) si el teu negoci es troba a Europa o països occidentals, a més de per ser llengües vehiculars segons certs contextos. A poc a poc, la contrapartida es fa cada vegada major, sota el nom de llengües CJK (xinès, japonès, coreà), mercats emergents en alguns àmbits que no s'han de passar per alt en l'àmbit de macrolocalització o microlocalització.

Com implementar una estratègia de localització efectiva

Quins són els ingredients que no poden faltar en la teva recepta favorita perquè es convertiria en una altra cosa?

Pensa en els ingredients imprescindibles en relació amb les estratègies de localització: d'una banda, cal condimentar el plat amb un bon treball de recerca, sense el qual estaries anant a cegues durant molt de temps; d'altra banda, el SEO local adreçat a la teva nova audiència d'aquesta regió geogràfica és l'acompanyament perfecte perquè el plat estigui equilibrat; per acabar, la guinda del pastís no és ni més ni menys que la creació d'un contingut específic per a aquest mercat, no només adaptat. Quina bona pinta, oi?

localització de text

Investigació de l'audiència local

Toc, toc. Hi ha per aquí el buyer persona de la teva empresa? Ah, que encara no el coneixes? Doncs ja tens una tasca pendent!

Quan es tracta d'anar més enllà de la informació bàsica sobre un mercat específic, parlem de la figura del buyer persona, el client ideal dels teus productes a través del qual coneixeràs millor la teva audiència i dissenyaràs estratègies de localització orientades a cobrir al màxim les seves necessitats.

En esbossar un buyer persona, coneixeràs les possibles diferències culturals d'aquest mercat, sabràs quin contingut és apropiat i aprendràs a no ferir els seus sentiments (no gens recomanable si el teu objectiu és cridar la seva atenció).

SEO local: optimitzar el contingut per una àrea geogràfica concreta

Ni de molt pots deixar en un segon pla el SEO (optimització per a cercadors) en localitzar un text, ja que és una cosa essencial en màrqueting digital.

En concret, el SEO local es refereix al conjunt d'estratègies que miren de millorar el posicionament d'un negoci quan els usuaris potencials el cerquen, tenint en compte la seva ubicació, atès que volen tenir aquest producte o servei al més a prop possible. Aquí és on radica la seva diferència amb el SEO convencional.

Si un client cerca a través de paraules clau, a Google s'activen els algoritmes que li mostren resultats pertinents amb la seva cerca. Al cap i a la fi, la intenció de Google és oferir-te una experiència d'usuari satisfactòria, per la qual cosa s'especialitza a mostrar els resultats rellevants en el menor temps possible. Això es veu fàcilment en els telèfons mòbils amb ajuda de la ubicació quan la tens activada.

Si cerquessis el nom d'un videojoc juntament amb el d'un comerç i la seva ciutat, et sortirien resultats que et guiarien cap al seu negoci físic o la seva pàgina web. Encara més, ni tan sols hauries d'especificar la ciutat, ja que Google suposaria la teva ubicació i t'agilitzaria el procés. Cal assenyalar que gràcies a això la teva autoritat local augmentaria, ja que atès l'increment del trànsit a la teva pàgina web es mostraria el teu comerç en moltes més ocasions; a la primera pàgina dels resultats del navegador per cerca orgànica i fins i tot al map pack (llista de principals comerços locals al mapa de Google) en el cas de negocis físics.

Creació de contingut adaptat a la cultura i a l'idioma

Un cop recopilades les dades d'una audiència i un mercat específics, la localització també consistirà a crear contingut, no només a adaptar-lo.

No és la primera vegada que empreses que es volen expandir han optat per elaborar diferents plans de disseny segons el país a què els seus productes s'adrecen, o fins i tot canviar-ne parts fonamentals (t'has demanat mai per què Coca-Cola no ven a Espanya refrescos amb gustos poc convencionals, però sí que ho fa de manera assídua en altres països?). Depenent del tipus de demanda, de la competència i del comportament de compra dels teus clients, la teva estratègia de localització per al teu contingut perseguirà unes finalitats o unes altres. En qualsevol cas, totes seran vàlides, sempre que l'eix central sigui el coneixement cultural i idiomàtic d'aquests mercats. La consideració que mostris cap als altres és la clau per arribar-hi.

Exemples i beneficis d'una correcta localització de contingut

I per deixar-te bona boca, t'expliquem alguns exemples de localització que han tingut una molt bona acollida. Així se't farà molt més senzill predicar amb l'exemple!

Qui no coneix a Adidas? Una marca de calçat esportiu amb una internacionalització tremenda i productes arreu del món. Doncs bé, segons la zona geogràfica des de la qual visitis la pàgina web, a més de veure una traducció més que adequada, hi trobaràs diferents resultats, perquè el comportament dels usuaris canvia segons regions. Igualment, els colors també ho fan segons el seu significat cultural: a la Xina, Adidas ha utilitzat colors vius i cridaners per a algunes de les seves campanyes, mentre que al Regne Unit ha decidit mantenir uns colors més neutres, amb què transmet confiança de diferents maneres. Una cosa semblant ocorre amb la localització de la pàgina web d'ASOS, una botiga de roba en línia amb un catàleg gairebé infinit per a tota mena de talles i gustos. Els seus resultats varien segons la zona geogràfica, igual que l'estil de roba.

En tots dos exemples, l'usuari se sent com a casa pel treball de localització que hi ha darrere.

Segons l'Informe sobre personalització del 2023 per Twilio Segment, els clients cerquen un nivell més alt de personalització en els productes que necessiten i les empreses es preocupen per oferir-lo, conscients dels beneficis que això suposa, com el fet de conservar més clients. Així que entenguis quins són els punts de dolor de la teva audiència i què oferir per remeiar-los, podràs traçar estratègies de localització que siguin efectives.

A ATLS disposem de formació i experiència per dissenyar les estratègies de localització que siguin adequades per a tu, així com per dur a terme els diferents tipus de localització de textos que puguis necessitar. Posa't en contacte amb nosaltres sense compromís i t'assessorem de seguida. Apa, t'animes a fer-li un gir internacional al teu negoci?

Estàs interessat a fer créixer el teu negoci a escala global? Contacta amb nosaltres, t'ajudem a expandir la teva empresa.

T'ha agradat aquest article?

Fes clic sobre una estrella per puntuar l'article

Puntuació mitjana / 5. Nombre de vots:

Ens sap greu que aquest article no t'hagi estat útil...

Intentarem millorar!

Indica'ns com podríem millorar aquest article

ATLS

Escrit per ATLS

Empresa de traducció i màrqueting digital
Veure perfil a LinkedIn