Estratègia SEO per a un web en diversos idiomes

Estratègies SEO
Resum

En el mercat actual, tenir una pàgina web en diversos idiomes és imprescindible per superar les restriccions més immediates al creixement del nostre negoci: les diferents llengües dels diferents mercats. Per aconseguir-ho, necessitem partir d'una estratègia de màrqueting àmplia, però precisa, que inclogui de manera prioritària una estratègia SEO específica que ens ajudi a crear un lloc multilingüe potent, tant en el posicionament en els motors de cerca com en la conversió de clients potencials.

Ho tenim ben clar: el món dels negocis de l'última dècada és una mica difús. Avui la incertesa és la llei, però també ho és l'oportunitat de diferenciar-se; cal superar les barreres tradicionals, les idiomàtiques, amb una pàgina web en diversos idiomes i una estratègia SEO a l'altura.

I per superar aquestes barreres amb l'eficàcia d'una gasela, no hi ha res millor que tenir un bon pla. Aquest pla es redueix a tot un seguit de principis rectors relacionats, d'una banda, amb el màrqueting internacional i, de l'altra, amb un conjunt de bones pràctiques de traducció professional.

Com puc fer una estratègia SEO per posicionar la meva pàgina web en diversos idiomes?

Aquest no és el lloc ni el moment per aprofundir en les característiques d'una estratègia SEO en un sentit ampli, com ha de ser; donarem per fet que ja coneixes la importància que té per a la teva visibilitat en línia i que tens una estratègia de posicionament sòlida. I també, que ja saps que tot el que et jugues amb el SEO no és tan sols en el teu mercat d'origen, sinó també en qualsevol projecció internacional de negoci.

Qualsevol iniciativa que apunti al SEO internacional i a l'obertura de nous mercats passa sí o sí per la traducció dels continguts del teu lloc web. Això no obstant, la traducció és només una de les facetes de la tasca dins la campanya de màrqueting internacional de qualsevol marca. I en cert sentit és fins i tot la tasca més senzilla, si et bases en una agència professional.

Hi ha dues grans qüestions més que has de tenir molt en compte i que giren al voltant de la traducció i la complementen:

  • La teva estratègia internacional en un sentit ampli: passa per la tria de mercats, la generació d'una imatge de marca adaptada a cadascun d'aquests mercats i els criteris de comunicació en cada cas.
  • El SEO tècnic: és a dir, el conjunt de tots aquells elements que cal tenir en compte perquè els crawlers dels motors de cerca entenguin a quin mercat i a quin idioma s'orienta un contingut determinat.

Més endavant aprofundirem en aquests dos aspectes del bon SEO internacional, però, ara per ara… a quins idiomes traduir i com fer-ho?

He de traduir la meva pàgina web a l'idioma de cada mercat al qual m'adreço?

És una de les preguntes habituals que ens fan els nostres clients i la nostra resposta també acostuma a ser sempre la mateixa: «només als idiomes dels mercats en què vulguis vendre alguna cosa» 😏. O sigui, que sí. La raó és evident: els teus clients potencials volen entendre el que llegeixen quan van a comprar i, si pot ser, entendre-ho sense haver de traduir.

D'altra banda, està clar que aquí, com en tot, hi ha cert marge, en relació amb el tipus de producte o servei, la maduresa del teu projecte i altres detalls. Per exemple, sempre es pot començar per una traducció només a l'anglès per presentar-te davant el món i anar ampliant a mesura que el teu projecte es consolidi. O traduir només algunes parts.

D'altra banda, si la teva oferta s'adreça a una regió específica del planeta, pot ser que t'interessi tenir la teva pàgina web en diversos idiomes molt concrets. Si vols créixer a l'Europa Oriental, seran els idiomes eslaus; però si el teu objectiu és l'Amèrica Llatina, també hauràs de preparar una estratègia SEO i una «traducció» específiques per no sonar «estrany» al teu nou públic.

Com traduir una pàgina web? Aposto per la traducció professional o puc passar amb una traducció automàtica del meu web?

Tal com et dèiem abans, la traducció en si dels continguts d'un lloc web pot ser un veritable malson o tan senzill com recórrer als serveis de professionals.

I una traducció automàtica? Pot resultar temptador, per preu i temps, «bolcar» una pàgina web a diversos idiomes amb recursos com ara Google Translate o DeepL; el problema és que t'arrisques a resultats plens d'errors i fins i tot perjudicials per a la teva imatge de marca (d'aquells que el teu web es faci famós, però per a mal).

Per poder obtenir uns resultats òptims, la indústria de la traducció ha dissenyat processos de treball semiautomatitzats en què la màquina s'encarrega de gestionar grans volums de treball i de fer les parts més repetitives, deixant per a l'ésser humà els aspectes en què el nostre vell cervell orgànic continua sent imbatible: traduir i localitzar el contingut segons el mercat de destinació.

Programa de traducció amb tecnologia proxy AT-WST

El proxy de traducció és un element tecnològic que realment marca la diferència quan hem de traduir llocs i pàgines web extensos i dinàmics; o sigui, quan el lloc web està en un canvi o creixement continu i parlem de moltes paraules i, potser també, de diversos idiomes.

El proxy (en el nostre cas parlem del programa propietari AT-WST) ve a ser un intermediari entre el teu lloc web natiu i les seves versions traduïdes. El proxy detecta nous continguts sense traduir al teu CMS, e-commerce o la plataforma que sigui, l'envia de manera automàtica als traductors i, una vegada els continguts estan traduïts, els publica també automàticament al web. Tot això sense que tu, client, hagis d'estar pendent del disseny o de l'optimització SEO. El programa s'encarrega de tot! Tu només has de crear contingut en un únic idioma.

Quines característiques té la nostra tecnologia proxy AT-WST?

Es tracta d'un programari amb tecnologia proxy que permet automatitzar el procés de traducció de les pàgines web dels nostres clients. Amb l'AT-WST només s'han de preocupar de redactar contingut en un únic idioma des del gestor de continguts, el sotware el detectarà automàticament, gestionarem la traducció i, un cop els nostres traductors natius l'acabin, l'AT-WST publicarà el contingut en tots els idiomes al web i amb el SEO optimitzat.

Avantatges principals:

  • Generació de contingut en un només idioma.
  • Detecció de nou contingut i actualitzacions de manera automàtica.
  • SEO optimitzat.
  • Possibilitat d'utilitzar aquesta tecnologia amb passarel·les de pagament i àrees privades.
  • Reducció del temps d'accés al mercat.
  • Reducció de la càrrega de treball interna dels clients.
  • Facilitat d'escalar a altres idiomes de manera ràpida i àgil.
  • Compatibilitat d'AT-WST amb qualsevol CMS.
estratègia seo

Traduir un CMS amb un connector natiu

Una altra tecnologia basada en el mateix principi d'automatització, però amb característiques diferents. Els connectors venen a ser passarel·les entre el teu CMS i els nostres serveis de traducció.

Els connectors adopten la forma de plugins que, un cop instal·lats, apareixeran disponibles a la plataforma de gestió de continguts (pràcticament qualsevol; si no existeix, ho creem), i que donen accés a un petit menú de gestió del flux de traducció. Si t'interessa traduir només alguns continguts i monitorar els resultats al detall, aquest és el millor mètode.

A què he de parar atenció en l'estratègia de posicionament SEO d'un web en diversos idiomes?

Si finalment has decidit posar la traducció de la teva pàgina web en diversos idiomes a les mans dels traductors (una decisió sàvia!), tindràs més temps per treballar de manera més precisa i personalitzada en la teva estratègia SEO, que és del que de debò es tracta: de definir criteris i tenir cura dels detalls per optimitzar-ne els resultats.

Tot seguit, et presentem alguns dels aspectes més estratègics d'una optimització de SEO internacional que has de tenir en compte abans, durant i després de la traducció del teu lloc web. En molts casos hauràs d'anar ajustant en funció dels resultats o de les auditories SEO que faci la teva agència de màrqueting internacional de capçalera.

Conèixer el públic objectiu de cada mercat

El primeríssim per crear una estratègia SEO de les bones és saber a qui ens adrecem. Això pot sonar superflu si pensem que el nostre objectiu serà «el mateix que aquí, però parlant diferent»; un greu error és donar per fet que les característiques d'un públic objectiu no canvien amb l'idioma…

Perquè en realitat no tan sols canvia l'idioma, canvia la cultura i, amb ella, tota la mentalitat. Així, doncs, és (molt) possible que les necessitats, expectatives i motivacions dels clients potencials siguin diferents (a banda d'altres variables com ara l'edat o el perfil socioprofessional) i també la manera més efectiva d'acostar-nos-hi.

Fer un estudi de les paraules clau

L'estudi de les paraules clau continua sent fonamental per al SEO, sigui internacional o no. Fer una anàlisi exhaustiva és essencial, ja que és fàcil caure en errors relacionats amb l'idioma suposant, per exemple, que l'anglès és igual tant a Londres com a Sydney…

Un exemple extret de la vida real. Què funciona millor com a paraula clau al Regne Unit, pants o trousers? Bé, depèn de si parlem de «pantalons» o de «roba interior». Però si també venem als Estats Units, ens interessa molt precisar. Si tens una pàgina web en diversos idiomes, aquesta mena de detalls t'interessen, i molt…

Adaptar el contingut per a cada mercat: traduir, localitzar o transcrear, què és millor?

Quan es crea una pàgina web en diversos idiomes, immediatament apareix la vella qüestió de si del que es tracta és de traduir o bé d'una altra cosa; bàsicament, localitzar continguts o fer una transcreació. Què és tot això?

Ras i curt, la localització consisteix a adaptar un contingut a un mercat perquè no sembli «estrany». Això implica qüestions formals (el layout de la pàgina), normatives (la localització de la divisa és l'exemple habitual) i culturals (colors, paraules tabú, etc.). La transcreació va un pas més enllà, ja que se centra en la recreació del missatge original de manera creativa i culturalment rellevant per al nou públic. Pot implicar canvis substancials en el contingut per assegurar que soni igual que el missatge original. Per exemple, si en anglès tenim l'eslògan «Unlock the power within, and let our technology guide your journey», la transcreació al català seria «Allibera el teu potencial interior i deixa que la nostra tecnologia guiï el teu viatge». L'adaptació se centra a mantenir la idea d'empoderament («Unlock the power within»), però s'ha formulat d'una manera que soni bé entre l'audiència catalana. La paraula «unlock» s'ha traduït com a «alliberar», i s'ha emprat el terme «viatge» en lloc de «journey», ja que pot evocar una sensació més personal i emocional en el context català. La transcreació té en compte no tan sols les diferències lingüístiques, sinó també les preferències culturals i les particularitats del mercat.

Així, doncs, què és millor? Depèn, però cap procés d'internacionalització seriós estarà complet si no s'atén a aquestes distintes facetes de la traducció; has d'estudiar el teu mercat de destinació amb prou deteniment (o consultar un expert) per saber quina mena d'adaptacions cal emprendre.

pàgina web en diversos idiomes

L'URL influeix en el posicionament orgànic d'un web en l'àmbit internacional?

Per bé que l'estructura de l'URL pot tenir certa influència en el SEO, hi ha factors molt més significatius que cal tenir en compte per millorar el posicionament en l'àmbit internacional. La qualitat del contingut, la rellevància de les paraules clau, l'experiència de l'usuari i l'autoritat del domini són aspectes fonamentals. Un contingut redactat de manera original (no a través d'IA), de valor per a l'usuari i ben optimitzat, juntament amb una navegació amigable, contribueixen de manera més substancial a la visibilitat en els resultats de cerca. La internacionalització del contingut i l'adaptació a les tendències de cerca locals també hi juguen un paper crucial. Si bé és cert que l'elecció de l'URL pot tenir una determinada importància, és essencial centrar-se en una estratègia global de SEO que abordi aquests factors clau per aconseguir un impacte significatiu en la visibilitat de la pàgina en l'àmbit internacional.

Com li dic a Google que tinc un web multidioma?

Hi ha un parell d'etiquetes molt útils per a qualsevol lloc web multilingüe o una pàgina web en diversos idiomes que la tecnologia proxy AT-WST afegeix automàticament. Al teu webmaster li evitaran maldecaps en forma de confusions i duplicacions, i als motors de cerca els deixaran ben clar a quin mercat, regió o locale s'orienta una pàgina web determinada.

L'etiqueta «hreflang» és potser l'eina més poderosa que tenim per indicar-li a Google (com?) que no tenim contingut repetit, sinó pàgines que han d'aparèixer en les cerques en altres llengües o en determinats països. És molt important que cada pàgina tingui l'etiqueta «hreflang» ben implementada a l'encapçalat per a cadascuna de les seves versions. Un exemple de codi en aquest sentit seria aquest:

< enllaç rel=“alterna't” hreflang=“en” href=“https://www.at-ls.com/en/”/>

< enllaç rel=“alterna't” hreflang=“fr” href=“https://www.at-ls.com/fr/”/>

La primera línia de codi apuntaria a la pàgina en anglès i, la segona, a la pàgina en francès. Aquesta seria la configuració per a la pàgina d'inici, però, per exemple, per a la pàgina «Qui som» per a diverses regions:

< enllaç rel=“alterna't” hreflang=“en” href=https://www.at-ls.com/ca/en-gb/who-we-are/”>

< enllaç rel=“alterna't” hreflang=“fr” href=“https://www.at-ls.com/ca/en-us/who-we-are/”>

On l'etiqueta indica l'URL corresponent per a cadascuna de les versions regionals de l'idioma en què es pot trobar el mateix contingut (en aquest cas, anglès britànic i anglès nord-americà).

L'etiqueta «rel=canonical», per la seva banda, li diu a Google (com?) que, independentment de l'idioma que vulgui veure l'usuari, la pàgina més important és la de l'idioma principal. No hem d'oblidar que l'etiqueta «rel=canonical» va ser creada per utilitzar-la en pàgines duplicades per tal d'evitar una penalització de Google, de manera que no es pot fer servir a la babalà, però sí que convé.

< enllaç rel=»alterna't» href=»https://www.at-ls.com/ca/» hreflang=»és »>

< enllaç rel=»alterna't» href=»https://www.at-ls.com/en/» hreflang=»en »>

< enllaç rel=»canonical» href=»https://www.at-ls.com/en/»>

En l'exemple de la versió en anglès de la nostra pàgina d'inici s'indica que la versió en català no és rellevant per a un visitant en anglès i Google penalitzaria el nostre posicionament; no fer-ho és un error que pot fer que tota l'estratègia de posicionament SEO se'n vagi en orris.

Recorda incloure les dades estructurades en els diversos idiomes

Últim detall. Utilitzar dades estructurades (ja saps, informacions fàcilment classificables presents en una determinada pàgina web; els ingredients en una recepta, per exemple, és perfecte per optimitzar el posicionament de les teves pàgines a les SERP, proporcionar resultats enriquits i etcètera, etcètera. Incorporar-los a la teva estratègia SEO és una molt bona idea.

Però si parlem d'un lloc multilingüe, és imperatiu traduir-los. Per què? Perquè és una informació estandarditzada summament útil perquè els cercadors entenguin de què va el teu contingut i que sàpiguen classificar-la de la manera més eficient possible. I això ho sabrà si l'idioma de cerca que utilitza l'usuari i el de les teves dades coincideix. I això no passa per casualitat… Tenim una bona notícia! AT-WST també tradueix les dades estructurades per als mercats indicats.

El nostre consell

Amb més d'un parell de dècades d'experiència acumulades, podem dir-te que hi ha distintes maneres d'elaborar una estratègia SEO per fer una pàgina web en diversos idiomes i que totes poden ser igual d'eficaces. Tanmateix, la millor manera és, sens dubte, ser sistemàtics i partir d'un estudi de màrqueting més o menys formalitzat per orientar els altres passos que tenim pensats de fer en la internacionalització.

Això no vol dir que aquest pla de ruta de màrqueting sigui paraula divina i que no es pugui modificar; al contrari, és molt probable que, en anar implementant l'estratègia SEO, i sobretot en vista dels resultats, anem alterant algunes accions de partida, com ara si descobrim un mercat amb un potencial que no havíem identificat o si trobem canals específics de comunicació.

Posa en pràctica la teva estratègia SEO per a una pàgina web en diversos idiomes!

Sabem que créixer i fer el salt internacional pot resultar un repte aclaparador, però... Fora pors! També semblava difícil guanyar visibilitat en l'entorn digital mitjançant un lloc web, i ves per on!; i vendre serveis i productes per Internet, i mira… A més, amb la tecnologia proxy d'AT-WST ara és molt més fàcil arribar a un públic internacional, tradueix el contingut del web juntament amb elements tècnics de SEO (metaetiquetes, title, genera etiquetes hreflang, etiquetes canonical, dades estructurades, etc.) per posicionar-te en diferents mercats. I sense ni tan sols despentinar-te!

Des d'ATLS podem ajudar-te durant tot el procés, des del primer assessorament en el terreny del màrqueting internacional fins a la realització d'auditories de resultats, passant, per descomptat, per l'elaboració d'una estratègia SEO completa per a la creació d'una pàgina web en diversos idiomes

T'ha agradat aquest article?

Fes clic sobre una estrella per puntuar l'article

Puntuació mitjana / 5. Nombre de vots:

Ens sap greu que aquest article no t'hagi estat útil...

Intentarem millorar!

Indica'ns com podríem millorar aquest article

ATLS

Escrit per ATLS

Empresa de traducció i màrqueting digital
Veure perfil a LinkedIn